• Av hänsyn till övriga boende i fastigheten skall störande reparations och installationsarbeten i görligaste mån utföras helgfria dagar måndag till fredag 8.00-18.00. D.v.s. ej på  helgdagar lördagar och söndagar.    

  • Rökning är inte tillåten i entré, tvättstugor, trappa/trapphus, förråd eller hissar.

  • Ljudnivån på TV och musikanläggningar skall hållas på en sådan nivå att övriga lägenhetsinnehavare och grannar i närliggande fastigheter inte störs. Detta gäller alla tider på dygnet.

  • Cyklar, barnvagnar, möbler etc. får ej ställas upp utanför entrédörr eller i trapphus. Trapphuset skall hållas fritt för att inte hindra städpersonalen. Transportera inte cyklar i hissar eller trapphus. Använd  avsedda allmänna utrymmen eller det egna förrådet för förvaring.

  • Det är inte tillåtet att ställa möbler, byggmaterial etc. utanför förråden. – Brandsäkerhetskrav.     

  • Om någon har husdjur får dessa inte rastas okontrollerat på gården eller direkt utanför fastigheten. Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglar på innergård eller balkonger.   

  • Undvik stopp i avloppssystemet. En rensning av avloppssystemet förorsakar stora kostnader för föreningen. Det är därför inte tillåtet att spola ner sådant som kan fastna i avloppet exempelvis bindor, blöjor, kattströ etc. Om detta sker är risken stor att det blir stopp i avloppet längst ner och boende på första våningen får upp avloppsvatten i vask, diskmaskin och i värsta fall ut på golvet.

  • Tänk på dina grannar inunder när du vattnar dina balkongväxter.  Skakning av mattor, lakan eller liknande får ej ske från balkong, fönster eller i trapphus. Kasta ej ut cigarettfimpar från balkong eller fönster.

  • Av hänsyn till brandfaran är det inte tillåtet att placera marschaller eller att avfyra fyrverkeripjäser från  balkonger/ balkongräcken eller yttertak.

  • Grillning på balkonger är inte tillåtet.

Läs även vad som anges föreningens stadgar.

Säkerhet.
Var noga med att se till att entrédörr och övriga dörrar i allmänna utrymmen är väl stängda och låsta. Kontrollera gärna när du går förbi och stäng den dörr som normalt skall vara stängd.  Lämna inte dörren till tvättstugan öppen när du går därifrån. Det ligger i allas intresse att hålla objudna besökare ute. Viktigt ! När porttelefonen ringer- släpp bara in dina egna, kända besökare och inte besökare till grannen, som kanske inte är hemma.