För inglasning av balkonger krävs bygglov. Samtliga kostnader för bygglov bekostas av lägenhetsinnehavaren. Föreningen debiterar 1.000:- (engångsbelopp) för att täcka hanteringskostnader. Styrelsen skall informeras innan planerad inglasning