Bredband och Telefoni
Föreningen installerade Helsingborgs Stadsnät under vinter/våren 2020/21. Avtal tecknas enskilt av varje hushåll.