Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Lämna in en ansökan om du ska flytta brunn eller på annat sätt ändra planlösning för badrum.

 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
För att undvika vattenskador p g a att installationer och fuktskydd i våtutrymmen ej är korrekt utförda och att eventuella försäkringstvister skall uppstå gäller följande: Alla arbeten som exempelvis elinstallationer, rördragningar, kakel och klinkersättning skall utföras av auktoriserat företag inom området. Det anlitade företaget skall vara momsregistrerat. Inga ”svartjobb” godkännes. Vid tveksamhet på valet av entreprenör kontakta styrelsen.

Specificerad faktura på vad som utförts skall finnas. Fakturan eller kopia skall lämnas över till ny ägare vid överlåtelse av bostadsrätten.Vid ombyggnad av våtutrymmen får inte rör och avstängningskranar kaklas in. Alla avstängningskranar skall vara åtkomliga för byte och underhåll av vvs och sanitetsutrustning. Installation av värmegolv i badrum skall göras med elvärmesystem. Vattenburen golvvärme är ej tillåten. Installation skall göras av auktoriserat företag.

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att vägg- och golvbeläggningar i våtutrymmen är vattensäkra. Detta innefattar även den skada som p.g.a. otät vägg- och golvbeläggning kan uppstå på byggnaden i övrigt.

Några god råd

  • Anlita alltid behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta
  • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
  • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
  • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
  • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt.

 

Kök

Köksrenovering 

  • Om du önskar flytta kök - lämna in en ansökan
  • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet
  • Ny dragning av el får endast göras av behörig elektriker
  • Fläktar med intern motor får kopplas in till ventilation.
  • Kökets avloppsrör ska inte ha 90 graders böjar. montera istället 2 st 45 graders böjar. Underlättar avloppsspolning

 

Ventilation
Fastigheten har ett centralt tryckstyrd ventilationssystem till vilket utsuget ovanför spis och i badrum är anslutet. Tryckstyrd fläkt innebär att det inte drabbar närboende när du startar din lokala fläkt