Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar initialt tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen för ett andra och sista år. Styrelsen fattade i maj 2019 ett principbeslut att maximal uthyrningstid skall vara två år, det andra året beviljas först om det första året har passerat utan störningar för andra boende. 

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Tänk på att:

  • I övrigt gäller att den som hyr i andra hand följer de ordningsregler som gäller. Ägaren till bostadsrätten ansvarar för att hyresgästen får nödvändig information.

  • All information från föreningen distribueras till lägenheten. Ägaren måste själv ombesörja eftersändning eller på annat sätt se till att få den information som distribueras.

  • Styrelsen och Part Fastighetsförvaltning AB skall alltid ha lägenhetsägarens aktuella adress och telefonnummer.

  • Ägaren ansvarar för lägenhetens skötsel och underhåll.

  • Ägaren ansvarar för att månadsavgiften erläggs.

  • Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att, vid behov, få komma in i lägenheten och tillhörande utrymmen. Se 31 § i stadgarna.   

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning