Fastighet

Akuta fel:  Riksbyggen (dygnet runt), 0771-860 860

Mindre brådskande fel:   www.riksbyggen.se/kundtjänst eller telefon, 0771-860 860 

Vid beställning av arbeten som faller under det egna underhållsansvaret för lägenhet debiteras medlem. Vissa arbeten kan täckas delvis av hemförsäkring, medlem rekommenderas kontakta sitt hemförsäkringsbolag.

 

Yttermiljö

Samfälligheten Kullen Västra, 0709-762 255

 

Hissar

Kone Kundcenter (dygnet runt), 0771-500 000

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 Kabel-TV & Internet 

Varje medlem kontaktar sin leverantör, sedan vi gick över till Fiber via Helsingborgs Stadsnät. Insekter/skadedjur

Anticimex,  0752-451 000
Mån-Fre     07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring