Sortera alltid dina sopor väl och placera soporna i rätt behållare enligt anvisningar.  
För undvikande av dålig lukt och att avfall hamnar utanför sopkärlen förslut dina soppåsar noga.  
Papperspåsar för matavfall tillhandahålls av föreningen. 

Grovsopor och kasserat byggnadsmaterial
Av kostnads och rättviseskäl har föreningen ingen hämtning av grovsopor.

Obs!
Det är därför inte tillåtet att sätta något på golvet i soprummet.
Allt som inte går att kasta i behållarna för restavfall är du själv skyldig att ta hand om.

 

Farligt avfall lämnas på någon av kommunens miljöbodar.  

Vid större reparationsarbeten kom alltid överens med entreprenören om att ta hand om kasserat byggnadsmaterial, toalettstolar, badkar, diskbänkar, skrymmande emballage och liknande (bör ingå i offerten). Om man gör jobbet själv får man naturligtvis själv ansvara för att avfallet blir transporterat till soptippen.