PART Fastighetsförvaltning AB

Anette Lundgren, Ekonom

Långskeppsgatan 1

262 71 ÄNGELHOLM

Direkt telefon:  0431 - 311 281

 

eller

 

PART Fastighetsförvaltning AB

Kristinehedsvägen 5

302 44 HALMSTAD

Växel:  035 - 295 90 80