Ett hisstopp kostar minst 1000:- att åtgärda. Det är därför viktigt att de som använder hissen är aktsamma.

Tag hänsyn till hissens maxbelastning (finns angivet i hissen) och överbelasta inte hissen. Vid uppenbart slarv kan styrelsen överväga att debitera kostnaden för reparation och/eller utryckning av servicemontör, på den som orsakat skadan.

Av hänsyn till dina grannar blockera inte hissen längre än nödvändigt vid t ex flyttning eller annan användning.